Skip to main content

Eksisterende kunnskap om seniormobilitet (kap. 2, s. 15-33)

  • Other reports or chapters  | 
  • 2016
  • 11. November 2016
  • Rapport nr.50 - 2016    
  • Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet    
  • M. Tofteng (red.)    
  • Oslo    
  • Samfunnsøkonomisk Analyse AS    
  • 978 - 82 - 93320 - 59 - 3

T. Midtsundstad (2016), "Eksisterende kunnskap om seniormobilitet" (kap. 2: 15-33), I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet, Rapport nr. 50 - 2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.