Skip to main content

Følge opp - eller forfølge?

Other reports or chapters |  1999
17. January 2015

J.B. Grøgaard, T. Midtsundstad & Marit Egge (1999), "Føle opp - eller forfølge?", I Evalueringen av Reform 94. Sammendrag av sluttrapportene. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Fafo researchers