Skip to main content

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder?

Other reports or chapters |  1995
17. January 2015
Sysselsetting og arbeidsledighet. Konferanserapport.    Oslo    Norges forskningsråd

E. Dahl og T. Midtsundstad (1995),"Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder?", I Sysselsetting og arbeidsledighet. Oslo: Norges forskningsråd.

Fafo researchers