Other publications

Rapportsøk-en

Den vanskelige foten innenfor for innvandrede kvinner

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2016 Forskningstema: Wage formation

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen, Hanne Cecilie Kavli

Den vanskelige foten innenfor for innvandrede kvinner