Skip to main content

Oppsummering og videre kunnskapsbehov (kap. 6, s. 74-84)

  • Other reports or chapters  | 
  • Rapport nr. 50 - 1  | 
  • 2016
  • 11. November 2016

M. Tofteng og T. Midtsundstad (2016). "Oppsummering og videre kunnskapsbehov" (kap. 6: s. 74-85). I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet. Rapport 50- 2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.