Other publications

Search publications

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter.

Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring

, 2010

Lenke

Forskningstema: Labour migration

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter.