Skip to main content
  • Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe

Rikdom på nye veier II

  • Fafo-notat 2006:24
  • Fafo-notat 2006:24
I 1990 gjorde Fafo en analyse for Dagbladet av de 5000 rikestes inntekt og utviklingen av ulikhet på 80-tallet – Rikdom på nye veier. Med utgangspunkt i denne analysen slo Dagbladet 28. april 1990 opp på førstesiden «Lønnsstopp for Ola Nordmann. Lønnshopp for pengefolket». I anledning Fafos 25-årsjubileum har Dagbladet forespurt Fafo om å oppdatere denne analysen for å dokumentere endringer i situasjonen for de 5000 rikeste fra 1990 og fram til i dag, samt endringer i den samlede inntektsfordelingen i Norge. Dette gir en interessant mulighet til å få et bilde av rikdom og inntektsforskjeller i et land som i denne perioden har blitt en av verdens rikeste nasjoner. Hva har denne sterke vekst- og velstandsperioden gjort med fattigdom og rikdom i Norge?

I dette notatet presenteres endringer i inntektsulikhet fra 1993 og fram til 2004. Vi har i tillegg valgt å presentere indikatorer på endringer i fattigdom i den samme perioden. Som for 16 år siden har vi også denne gangen gjennomført en undersøkelse av folks syn på ulikhet og deres forventninger til utviklingen de neste 10 årene.
  • Published: 18. January 2006
  • Ordering ID: 10014