Skip to main content
  • Fafo-notat 2017:14
  • Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder

Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

  • Fafo-notat 2017:14
 

I dette notatet gis en oversikt over bestemmelser om kompetanseutvikling i et utvalg tariffavtaler i privat sektor. Hensikten er å få et bedre grunnlag for å diskutere tariffavtalenes rolle i en større kompetansepolitisk sammenheng. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra LO.

  • Published: 22. November 2017
  • Ordering ID: 10264
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Fafo researchers

Commissioned by