Skip to main content

Evaluering av ALLEMED


ALLEMED er et informasjons- og handlingsverktøy som er utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU).

Hensikten er å hjelpe frivillige organisasjoner og kommuner i arbeidet med å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av deres økonomiske situasjon. I løpet av høsten 2018 skal ALLEMED implementeres i 40 norske kommuner. Fafo skal evaluere prosjektet på oppdrag av NDFU. Formålet er å få mer kunnskap om hvordan ALLEMED-verktøyet fungerer, og hva som eventuelt kan gjøres for å forbedre det.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Helgheim Holte

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon Helgheim Holte

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juli 2018
  • Avsluttes:
    februar 2019

Oppdragsgiver

  • Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap (NDFU)