Skip to main content

Gjennomgang av samhandlingsrutiner mellom bydelene og barne og familie-etaten


   

Gjennomgang av samhandlingsrutinene mellom bydelene i Oslo og Barne- og familietaten.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2005
  • Avsluttes:
    februar 2006

Oppdragsgiver

  • Oslo Kommune