Utdanning, og barn som ikke går på skolen

Unesco’s Global Monitoring Report for 2014 viser at mer enn 50 millioner barn i verden fortsatt ikke går på skolen. Om lag en tredjedel av de barna som ikke går på skolen bor i konflikt- eller sårbare land. Ifølge ILO er 168 millioner involvert i barnearbeid.

Fafo samler utdanningsdata og skriver egne utdanningskapitler i levekårsrapportene. I tillegg har vi jobbet mye med marginaliserte barn, som barnearbeidere, barn utsatt for menneskehandel og gatebarn. Dette er barn som ikke uten videre kan nås med vanlige utdanningspolitiske tiltak.

Fafo vil gjennom forskningen bidra til å fremme kunnskapsbaserte løsninger på verdens utdanningsutfordringer.

Global utdanning

Kontakt

Forskere

Anne Kielland
Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning
Betydning for norsk utdanningsbistand i Malawi, Niger, Etiopia, Sør-Sudan og Nepal
Fafo-rapport 2016:14
Anne Kielland
Fafo-report 2016:12
Rapport Fafo 2014:57
Henriette Lunde, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2014:56
Henriette Lunde
The violent lifeworlds of young Haitians
Gangs as livelihood in a Port-au-Prince ghetto. The Haiti Youth Project
Fafo-paper 2012:03
Fafo-report 2010:44
Henriette Lunde
Young Haitian Labour Migrants
Risks and opportunities in Haiti and in the Dominican Republic
Fafo-report 2010:24
Henriette Lunde (dir.)
Enquête sur la Jeunesse d'Haïti 2009
Volume I: Rapport de Statistiques
Fafo-report 2010:04
Fafo-report 2009:53
Henriette Lunde
Youth and Education in Haiti
Disincentives, vulnerabilities and constraints. Haiti Youth Project
Fafo-paper 2008:26
Pål Sletten and Willy Egset
Fafo-paper 2004:31

Mapatano Mala Ali, Christiane Horwood & Anne Hatløy

Building a new master’s and PhD programme in nutritional epidemiology in Kinshasa
How to face obstacles beyond the control of the project

Anne Kielland and Furio Rosati

Education for the non-attenders
Expanding the policy toolbox for EFA