Skip to main content

Kommunesektoren: Kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektivet i en påslagsmodell


Hva er de avgjørende kjennetegn ved en ny påslagsmodell sammenliknet med dagens bruttoordning i et kjønns- og likestillingsperspektiv?

Det er hovedspørsmålet i dette prosjektet, som er en empirisk analyse av hvordan yrkeskarrierene har utviklet seg over tid for kvinner og menn. Hva er de pensjonsmessige virkningene av ny påslagsmodell, beregnet som aktuariell pensjonsbeholdning, for ulike idealtyper sammenliknet med dagens bruttoordning, sett i et likestillingsperspektiv?

Forskere

Tidligere ansatt

Jon M. Hippe

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon M. Hippe
  • Jon M. Hippe

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2016
  • Avsluttes:
    februar 2017

Oppdragsgiver

  • Pensjonskontoret