Skip to main content

Pelsdyrnæringen i Norge


Kartlegging av næringen og analyse av økonomiske ringvirkninger.

Analyse av pelsdyrnæringens struktur og betydning som verdiskaper, eksportør og sysselsetter.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Geir Veland

Oppdragsgiver

  • Norges Pelsdyralslag