Skip to main content

Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter. Likheter og forskjeller


I dette prosjektet vil vi undersøke hva private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter med lavt sykefravær gjør for å oppnå lavt sykefravær og om det er forskjeller og likheter i hvordan de oppnår dette.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2017
  • Avsluttes:
    april 2018

Oppdragsgiver

  • NHO Service - Arbeidsmiljøfondet