Skip to main content

Utfordringer innen det boligsosiale feltet i Nes kommune


Nes kommune ønsker en foranalyse som del av kommunens deltakelse i Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020.

Foranalysen skal gi et grunnlag for utarbeidelse av kommunens handlingsplan for det boligsosiale arbeidet i kommunen. Analysen skal belyse utfordringer og mulige løsninger i Nes, knyttet til organisering og styring av det boligsosiale arbeidet, virkemiddelbruk og samarbeid i og mellom tjenester.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2016
  • Avsluttes:
    februar 2017

Oppdragsgiver

  • Nes kommune