logo fafo 194x64
Inger Marie Hagen
+47 48297385

Forskningstema

Prosjektleder, fullførte prosjekter

Prosjektdeltaker, fullførte prosjekter

Forsker

Ph.D. Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Medbestemmelse og medvirkning, Corporate Governance, partssamarbeid og makt

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Rose, C. & Hagen, I. M. (2019). The perceived influence of employee board members on decisions in Denmark and Norway. European Journal of Industrial Relations.

 • Hagen, I. M. (2018). Norwegian Board-Level Employee Representatives: Still in a Prominent Position? Chapter 6 in J. Waddington (ed.), European Board-Level Employee Representation: National Variations in Influence and Power. Kluwer Law International.

 • Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2018). Trade union representatives from ethnic minorities. Representation revisited. Transfer: European Review of Labour and Research. SAGE Publishing.

 • Hagen, I. M. & Svarstad, E. (2018). 15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse – fortsatt aktive direktører og passive styrer? Magma 5/2018.

 • Hagen, I. M (2017). Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer. Søkelys på arbeidslivet 04 / 2017 (Volum 34).

 • Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2016). – Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge. Søkelys på arbeidslivet, 03 / 2016 (Volum 32).

 • Hagen, I. M. (2011). Sustainable decisions and social dialogue – some significant developments in Norway. European Company Law, 8(2/3).

 • Hagen, I. M. (2011). Medarbejdervalgte medlemmer av bestyrelsen – hvorfor benytter ikke alltid de ansatte deres rettigheter? Tidsskrift for Arbejdsliv, 13(1). 

 • Hagen, I. M. (2011). Employee elected directors on company boards: Stakeholder representatives or the voice of labour? Bulletin of Comparative Labour Relations, 77. (Special issue: Rethinking Corporate Governance). Kluwer Law International.

 • Hagen, I. M. (2011). CSR – included in the company interests and company strategies? Some examples from Norway. European Company Law, 8(2/3).

 • Huse, M., Nielsen, S. & Hagen, I. M. (2009). Women and Employee-Elected Board Members, and Their Contributions to Board Control Tasks. Journal of Business Ethics, 18.

 • Hagen, I. M. & Trygstad, S. C. (2009). Local flexicurity: resolving the conflict between direct and representative participation. Transfer 3-4/2009, p. 557-577. Brussels: ETUI.

 • Hagen, I. M. (2008). Ansattes styrerepresentanter – hvor mange og hvor finner vi dem? Søkelys på arbeidslivet, 3/2008. Oslo: ISF.

 • Hagen, I. M. & Trygstad, S. C. (2007). Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter – idealer, realiteter og utfordringer. I: J. E. Dølvik et al. (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Hagen, I. M. (2002). Ansattes styrerepresentanter. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2002. Oslo: ISF.

 • Hagen, I. M. (1995). Fagforeningsstrategier ved oppsigelser i offentlig sektor. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/95. Oslo: ISF.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Hagen, I. M. (2015). Participation and Co-Determination: Why Some Arrangements Fail and Others Prevail. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s 77-95). Berlin: De Gruyter Open.
 • Hagen, I. M. (2014). Board-Level Employee Representatives in Norway, Sweden and Denmark: Differently Powerless or Equally Important? I M. Hauptmeier & M. Vidal (eds.), Comparative Political Economy of Work. Critical Perspectives on Work and Employment. Palgrave Macmillan.

 • Hagen, I. M. & Mulder, B. J. (2014). Transnational Employee Representation on Company Board: the Scandinavian Model. I E. Ales & I. Senatori (eds.), Transnational Dimension of Labour Relations, A New Order in the Making? Torino: G. Gippichelli Editore.

 • Hagen, I. M. (2012). The sociology of work. I G. C. Aakvaag et al. (eds.), Introduction to Sociology. Scandinavian Sensibilities. London: Pearson.

 • Hagen, I. M. & Mulder, B. J. (2012). Why stakeholders? In S. Vitols & J. Heuschmid (eds.), European company law and the Sustainable Company: a stakeholder approach. Vol. II. ETUI.

 • Hagen, I. M. & Huse, M. (2007). Employee directors – Examples from Norway. In U. Jürgens et al. (eds.), Perspektiven der Corporate Governance: bestimmungsfaktoren unternehmerischer Entscheidungsprozesse und Mitwirkung der Arbeitnehmer. Baden-baden: Nomos. 

Bøker

 • Engelstad, F., Storvik, A. E., Svalund, J. & Hagen, I. M. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk (Makt- og demokratiutredningen).

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Hagen, I. M. (1996). Regional literary systems in Norway. ISF-rapport 96:8. Oslo: ISF.

 • Hagen, I. M. (1996). Readers Preferences: The Importance of Geography. I W. Griswold, & Engelstad, F., Places Within, Places Beyond. ISF-rapport 96:12. Oslo: ISF.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B