Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Arendalsuka: Fafobåten 2019
Tid: Onsdag 14. og torsdag 15. august

Sted: MS Sandnes, Langbryggen Arendal

Program:

Arrangementene er gratis og åpne for alle, og det er ikke nødvendig med påmelding. Programmet for Fafos seminarer finner du nedenfor. Hele programmet for Arendalsuka på arendalsuka.no, der vil du se at du også treffer Fafo-forskere på en rekke andre arrangementer rundt i byen.

Endringer i program og deltakere kan (og vil) forekomme.

Fafos forskerstafett: Hva vi vet om … !

I tillegg til vårt ordinære program holder Fafo-forskerne ti-femten minutters innledninger, som vi kaller forskerstafett. Stafetten består av 15 etapper. På 10-15 minutter gir en Fafo-forsker en oppdatering om et aktuelt tema. Deretter er det spørsmål og diskusjon. Hver etappe varer i 25 minutter. Se alle etappene i forskerstafetten

Onsdag 14. august

Onsdag 12:15–13:15 Festsalen: Mestrer du livet, mestrer du skolen - kan økt livsmestringskompetanse redusere frafall i skolen

Hvordan ruster vi ungdom til å ta gode valg for livene sine? Fafo, Voksne for barn, Kronprinsparets Fond og ExtraStiftelsen gir deg ferske fakta og nye tanker om hvordan vi kan styrke ungdom.

 • Jon Rogstad, forskningsleder, Fafo
 • Kristin Halvorsen, styreleder, Kronprinsparets Fond
 • Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet
 • Hans Christian Lillehagen, generalsekretær, ExtraStiftelsen
 • Signe Horn, generalsekretær, Voksne for barn

jor kristin halvorsen rund camilla stoltenberg rund hans christian lillehagen rund signe horn rund

Foto: F.v: Rogstad, Halvorsen, Stoltenberg, Lillehagen og Horn

 

Onsdag 13:15–14:15 Festsalen: Digitalisering og kompetansebehov i varehandelen – er seniorene løsningen?

Hva er verdien av seniorer og deres kompetanse i kundearbeid når digitalisering tar over de enkle oppgavene?

 • Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk
 • Trine Lise Sundnes, leder, Handel og kontor
 • Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør, Virke
 • Berit Solli, kommunikasjonsrådgiver, Senter for seniorpolitikk
 • Edvin Pedersen, driftsjef, Meny AS
 • Bente Andersen, tillitsvalgt, Meny i Kristiansand
 • Anne Inga Hilsen, forsker, Fafo
 • Johan Røed Steen, forsker, Fafo

kari osterud Trine Lise Sundnes 2009 ivar horneland kristensen berit solli aih 15 jrs

Foto: F.v: Østerud, Sundnes, Kristensen, Solli, Hilsen og Steen

 

Onsdag 14:30–15:30 Festsalen: Når velferdsstatens bakkemannskap blir slått, hetsa og tråkka på – hvem tar ansvaret?

Vold, trusler og trakassering er en del av arbeidshverdagen for svært mange ansatte i velferdstjenestene – som NAV, barnevern, tjenester til utviklingshemmede, kriminalomsorgen og så videre.

 • Mimmi Kvisvik, forbundsleder, FO
 • Guro Angell Gimse, statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet
 • Mariadelle Silva-Harper, Hovedtillitsvalgt, FO
 • Inger Marie Hagen, forsker, Fafo

mimmikvisvik 03 21476253292 o.jpg mobile480 GUG stortmariadelle imh 92bd1cd6e4892b51f2dc4309756bd521

Foto: F.v: Kvisvik, Gimse, Silva-Harper og Hagen

 

Onsdag 14:30–15:30 1. klassesalongen: Er deltid bra eller dårlig? For arbeidstakeren, arbeidsplassen og integreringen. Vi tar diskusjonen

I år feirer vi 100 års jubileum for 8-timers dagen, men arbeidstid – og spesielt deltid – er fortsatt omstridt. Er deltid bra eller dårlig? Fungerer det som en vei inn i arbeidslivet, eller er det snarere en barriere mot fullverdig deltakelse og mot økonomisk selvforsørgelse? Og hva med innvandrerne – er deltidsjobb en god arena for integrering?

 • Mette Nord, leder, Fagforbundet
 • Anne Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør, KS
 • Anders Fyhn, seksjonsleder, IMDI
 • Heidi Nicolaisen, Fafo/Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo
 • Hanne Kavli, forsker, Fafo
 • Roy Nielsen, forsker, Fafo

mette nord Anne Cathrine Hjertaas202 fyhn 200x2001 heidi nicolaysen rund sit 15 rund hcp 1 70c5682bee968dbf0e1dbda2645b7644 ron rund 

Foto: F.v: Nord,Hjertaas, Fyhn, Nicolaisen, Trygstad, Kavli og Nielsen

 

Onsdag 16:00–17:00 Festsalen: Må kokken være norsk? Arbeidsinnvandring og fagopplæring i hotell- og restaurantbransjen

Det er stort behov for faglærte kokker og servitører i hotell- og restaurantbransjen. Men interessen for å ta utdanning i restaurant- og matfagene blant ungdom synker. Andelen utenlandske arbeidstakere i bransjen har økt betydelig de siste årene. Hva er årsak, og hva er virkning? Hvordan påvirkes kvaliteten i tjenestene av økt innslag av utenlandsk arbeidskraft? Hvordan påvirkes den matfaglige kompetansen i Norge på sikt?

 • Hans Petter Klemmetsen, daglig leder, Smag & Behag
 • Jørn Brødholt, daglig leder, Opplæringskontoret for resepsjon- restaurant- og matfag i Agder
 • Tove Nævisdal, avdelingsleder, Arendal kommune
 • Anna Hagen Tønder, forsker, Fafo
 • Torgeir Nyen, forsker, Fafo
 • Ståle Østhus, forsker, Fafo

hans petter klemmetsenbrødholt tove naevisdal rund anh rundtny rund2  sto rund

Foto: F.v: Klemmetsen, Brødholt, Nævisdal, Hagen Tønder, Nyen og Østhus

 

Onsdag 19:30 Festsalen: Vitenskapsquiz med redaktør Nina Kristiansen i Forskning.no

Hvilken plantefamilie tilhører mais, hvete og korn? Hva heter studiet av naturlige språk og tale? Hvem oppfant lynavlederen i 1752? Denne kvelden inviterer vi til allmennquiz om vitenskap og forskning på Fafobåten. Quizen ledes av Forskning.no-redaktør Nina Kristiansen.

nina kristiansen forskning no logo rund

 Foto: Nina Kristiansen

Torsdag 15. august

Torsdag 08:30–09:30 1.klassesalongen: Pre-lansering av rapporten: Studieforbundene som læringskatalysator

En Fafo-rapport om mangfoldet i studieforbundenes arbeid og instruktører/lærere og deltakeres beskrivelse av læringsprosesser i kurs arrangert av eller med støtte fra et studieforbund.

 • Gro Holstad, generalsekretær, Voksenopplæringsforbundet
 • Anna Hagen Tønder, forsker, Fafo
 • Niri Talberg, forsker, Fafo
 • Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo

gro holstad anh rund nta 1711 rundamo 1 rund

Foto: F.v: Holstad, Tønder, Talberg og Ødegård

 

Torsdag 09:30–10:30 Festsalen: Bruk av barn i bistand og bistandsforskning – verdighet, stigma, mål og midler

Både bistandsarbeidere og bistandsforskere står ofte ovenfor etiske dilemmaer. «Do no harm» skal være et grunnprinsipp, men noen ganger er det fristende å rettferdiggjøre etiske overtramp med argumentet om at: Målet helliger midlene. Samarbeid mellom Etikkomiteen på Fafo, Bistandsaktuelt og Plan International Norge.

Panel:

 • Kari Helene Partapuoli, generalsekretær, Plan International Norge
 • Ragnhild Dybdal, førsteamanuensis, Senter for Krisepsykologi, UiB og OsloMet
 • Gunnar Zachrisen, ansvarlig redaktør, Bistandsaktuelt
 • Alf Berg, fotograf og skribent, selvstendig
 • Sunniva Folgen Høiskar, leder, SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Tewodros Kebede, forsker, Fafo

Møteleder: Andrew Kroglund.

Kari Helene Partapuoli 200x200 rund ragndy rund gunnar zachrisen stort foto sandra aslaksen alf berg rund Sunniva glad rund tak 15 rund andrew p kroglund rund

Foto: F.v: Partapuoli, Dybdal, Zachrisen, Berg, Kebede, Kroglund

 

Torsdag 09:45–10:45 1. klassesalongen: Kontroll og overvåking av ansatte i en digital kontekst. Hva svarer ansatte i 2019 om omfang og konsekvenser? Rapportlansering

Digital kontroll og overvåking av ansatte – omfang, konsekvenser og betydningen av GDPR.

 • Roger Haga Heimli, 2. nestleder, LO
 • Margrethe Meder, avdelingsdirektør, NHO Advokatene
 • Signhild Blekastad, juridisk fagdirektør, Datatilsynet
 • Mona Bråten, forsker, Fafo
 • Kristin Jesnes, forsker, Fafo

roger haga heimli rund margrethe meder rund datatilsynet signhild 181122111930 rund mob rund krj 2016 rund

Foto: F.v: Heimli, Meder, Blekastad, Bråten og Jesnes

 

Torsdag 11:00–12:00 Festsalen: Hør LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om økt ulikhet, organisasjonsgrader og tillitsvalgtes hverdag

Vi prøver å skape en tradisjon med å invitere LO-lederen til en samtale om aktuelle spørsmål for fagbevegelsen og arbeidslivet. I de seinere årene har forskjellene mellom høyt og lavtlønte blitt større. Det skaper bekymring, i likhet med at andelen fagorganiserte nå er under 50 prosent.

 • Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder
 • Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo
 • Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo
 • Kristine Nergaard, forsker, Fafo
 • Bård Jordfald, forsker, Fafo

hans christian gabrielsen 2017 rund sit 15 rund amo 1 rund kne rund bjo

Foto: F.v: Gabrielsen, Trygstad, Ødegård, Nergaard og Jordfald

 

Torsdag 11:00–12:00 1. klassesalongen: Hvordan kan en avtale mellom myndigheter og næringsliv få Norge til å spise sunnere?

 Kan matbransjen og helsemyndighetene påvirke oss til et sunnere kosthold? Eller skal vi klare det på egen hånd? En egen intensjonsavtale peker fremover: «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold» skulle gjøre det enklere for forbrukerne å ta sunnere valg. Har den det? Eller har avgiftsendringer på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer ødelagt alt? Fafo legger frem siste statusrapport; Helsedirektoratet kommenterer, og NHO og Forbrukerrådet diskuterer. Garantert helsefremmende! 

 • Petter Haas Brubakk, administrerende direktør, NHO Mat og Drikke
 • Linda Granlund, direktør, Helsedirektoratet, Divisjon folkehelse og forebygging
 • Gunstein Instefjord, fagdirektør, Forbrukerrådet
 • Anne Hatløy, forsker, Fafo
 • Andrew Kroglund, møteleder

petter haas brubakk rund linda granlund rund gunstein instefjord rund aha 1711 rund andrew p kroglund rund

Foto: F.v: Brubakk, Granlund, Instefjord, Hatløy og Kroglund

 

Torsdag 13:30–14:30 Festsalen: Hvorfor er det så vanskelig å være varsler? Møt blant andre Per-Yngve Monsen og Anine Kierulf

Frykten for gjengjeldelse gjør at mange arbeidstakere ikke tør å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. En av Norges mest kjente varslere, Per Yngve Monsen, har følt på kroppen hvor vanskelig det kan være. Vi diskuterer betingelsene for varsling i arbeidslivet med ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf, Bente Stenberg-Nilsen fra KS og Henrik Dahle fra Unio.

 • Per-Yngve Monsen, administrasjonssjef, Fretex
 • Anine Kierulf, fagdirektør, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Bente Stenberg-Nilsen, avdelingsdirektør, KS
 • Henrik Dahle, advokat, Unio
 • Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo
 • Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo

per yngve monsen rund anine kierulf Bente Stenberg Nilsen Henrik dahle rund sit 15 amo 1 rund

Foto: F.v: Monsen, Kierulf, Stenberg-Nilsen, Dahle, Trygstad og Ødegård

Torsdag 13:30–14:30 1. klassesalongen: Trøbbel i velferdsstatens grenseflater. Samordning for bedre oppfølging av utsatte barn og unge

Den moderne velferdsstatens innretting av tjenestene kan føre til svikt og utfordringer i oppfølgingen av utsatte barn og unge. Det er særlig når behovene er sammensatte og mange tjenester kan ha ansvar, at utfordringene oppstår. Manglende samarbeid kan føre til at behov ikke oppdages tidlig nok og at barn og unge ikke får den oppfølgingen de trenger. Blir det trøbbel i velferdsstatens grenseflater?

 • Marianne Borgen, ordfører, Oslo
 • Helge Eide, områdedirektør, KS
 • Elisabeth Nærestad, prosjektleder Arendal kommune
 • Tone Fløtten, daglig leder, Fafo
 • Inger Lise Skog Hansen, forsker, Fafo

marianne borgen rund helge eide Elisabeth farge2 tof ILH 1711v2 rund

Foto: F.v: Borgen, Eide, Nærestad, Fløtten og Skog Hansen
 

Torsdag 15:00–16:00 Festsalen: No strings attached? Statens pengestøtte til muslimske organisasjoner og trossamfunn

Bør staten stille krav når den gir penger til muslimske organisasjoner og trossamfunn? Den norske religionspolitikken blir stadig oftere gjenstand for debatt. Staten gir i dag støtte til alle trossamfunn. Kravet er at de følger norsk lov, men utover det kan de gjøre som de vil. Samtidig gir staten mye tilskudd og prosjektstøtte til frivillige organisasjoner, der det ofe følger sterke føringer med pengene.Hvordan fungerer denne politikken? Seminaret blir innledet med korte presentasjoner fra Olav Elgvin og Ragna Lillevik, som i sin forskning har sett på den statlige støtten til muslimske organisasjoner. 

 • Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Olav Elgvin, forsker, Fafo
 • Farukh Qureshi, politiker for Ap i Oslo
 • Basim Ghozlan, Det islamske forbundet.
 • Rania Jalal al-Nahi, muslimsk teologistudent og aktivist
 • Ragna Lillevik, forsker, Fafo

ingrid rosendorf joys rund oel rundfarukhbasimRania al Nahi ral 17 rund

Foto: F.v: Joys, Elgvin, Qureshi, Basim Ghozlan, al-Nahi og Lillevik

 

Torsdag 15:00–16:00 1. klassesalongen: Nye forretningsmodeller i og deregulering av transportsektoren: Hva skjer med arbeidet?

Transportsektoren står overfor potensielt dramatisk omveltninger drevet fram av både ny teknologi og politikk. Hvilke prosesser er satt i gang og hvilke konsekvenser vil det ha for de som jobber i bransjen i dag og i framtida?

 • Jørgen Aarhaug, forsker, TØI
 • Kåre Skollerud, forsker, TØI
 • Line Eldring, avdelingsleder, Fellesforbundet
 • Kjetil Thorvik Brun, direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt, Abelia
 • Kristin Jesnes, forsker, Fafo
 • Sigurd M. Nordli Oppegaard, forsker, Fafo
 • Kristin Alsos, forskningsleder, Fafo

joergen aarhaug kaare h skollerud rundlineeldringkjetilBrun krj 2016 rund smo 1 rund

Foto: F.v: Aarhaug, Skollerud, Eldring, Brun, Jesnes og Oppegaard

 

ms sandnes med logo

Årets Fafobåt er til hverdags MS Sandnes, tidligere rutebåt mellom Stavanger og Bergen. Skipet har seilt som skoleskip, men er nå charterbåt og veteranskip.

Fafos forskerstafett: Hva vi vet om … !

I tillegg til vårt ordinære program holder Fafo-forskerne ti-femten minutters innledninger, som vi kaller forskerstafett. Stafetten består av 15 etapper. På 10-15 minutter gir en Fafo-forsker en oppdatering om et aktuelt tema. Deretter er det spørsmål og diskusjon. Hver etappe varer i 25 minutter.

Se alle etappene i forskerstafetten

Her finner du oss

Fafobåten, MS Sandnes ligger ved kai ved Langbryggen utenfor Pollen, 14. og 15. august. Man går ut på venstre/østsiden av Pollen og finner MS Sandnes, et grønt og hvitt skip. Fafo har arrangementer i flere lokaler ombord, i Festsalen og 1. klassesalongen og forskerstafett på Trossedekket akter.