Skip to main content

Fafokonferansen 2019: Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene

onsdag 15. mai 2019

kl. 09:00–15:30

Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? På årets Fafokonferanse – som også markerte at det er 15 år siden EUs østutvidelse – rettet vi oppmerksomheten mot samtidens grenseløse bekymringer for klimaendringer, manglende integrering, større ulikhet, press på lønns- og arbeidsvilkår og velferdsstatens bærekraft.

 konferanse2019 brygge arr


Presentasjoner fra konferansen.

Alle presentasjoner i pdf. Foredragsholderne har opphavsrett til sin presentasjon.

Tone Fløtten
Grenseløs bekymring

Sissel C. Trygstad og Kristin Alsos
Et mer ulikt arbeidsliv?

Anne Britt Djuve
Flerkulturelle bekymringer. Grenseløst bortkasta?

Rolf K. Andersen
Arbeidsinnvandring i 15 år. Arbeid, levekår og velferd

Anne Mette Ødegård
Hva befolkningen mener Norge er best tjent med

Øivind Bratberg
Brexit som samfunnskonflikt

Steinar Holden
Hvordan få flere i arbeid? Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppen

Oddbjørn Raaum
Bekymringer utfra

Camilla Stoltenberg
Skaper vi tapere?

Simen Markussen
Innvandring og sosial mobilitet

Anniken Hagelund
The other other. Representations of anti-immigration positions in Scandinavian publics 1970-2016

Halvor Hanisch
Funksjonshemming, anerkjennelse og sysselsetting

Inger Lise Skog Hansen
Når sikkerhetsnettet rakner

Axel West Pedersen
Velferdsstatens bærekraft. Vært du skremt av Perspektivmeldinga?

 


09:00–10:40 Grenseløs bekymring
Hva er det som bekymrer oss når vi skal tilpasse oss klimaendringer, et mangfoldig fellesskap, holde ulikhetene i sjakk, sikre et inkluderende og organisert arbeidsliv og opprettholde velferdsstatens bærekraft?

tone flotten svkristin halvorsen shvthomas hylland eriksen svhabd svhkal svhsit 15 svhghe svh
Tone Fløtten, daglig leder, Fafo | Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning | Thomas Hylland Eriksen, professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo | Anne Britt Djuve, forsker, Fafo | Kristin Alsos, forskningsleder Fafo | Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo | Gudmund Hernes, professor, Fafo

11:05–12:05 Se mot øst
Hva var bekymringene før EU-utvidelsen i 2004, og seinere i 2007? Og hva er status? Etter 15 år kan vi se tilbake på den største innvandringsbølgen av arbeidstakere noen sinne. «Vi importerer arbeidskraft, men får mennesker», er det sagt. Arbeids- og levekår, integrering og bruk av velferdsordninger er stikkord for denne sesjonen.

helge eide svhsigrun vaageng2 svhjonas bals2 svhjon sandnes 105 svhroa svhamo 17 svh 
Helge Eide, områdedirektør, KS | Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør, NAV | Jonas Bals, rådgiver, LO | Jon Sandnes, administrerende direktør, Byggenæringens Landsforening (BNL) | Rolf K. Andersen, forsker, Fafo | Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo

12:4513:35 Parallell I: Den grenseløse jobben
15 år etter EU-utvidelsen i 2004 dreier mye av diskusjonen seg om fortrengning av norsk arbeidskraft og dårlige vilkår for østeuropeiske arbeidstakere. I denne sesjonen presenterer forskere statistikk, og arbeidsinnvandrere forteller om sine erfaringer fra norsk arbeidsliv.

Simen Markussenkalle moene 2012 foto francesco saggio svhaleksandra f eriksen svhtemenoujka entcheva svhline eldring svhamo 17 svh sit 15 svh
Simen Markussen, seniorforsker, Frischsenteret | Kalle Moene, professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo | Aleksandra F. Eriksen, etablerer og styreleder i Polish Connection & Omega Accounting AS | Temenoujka Entcheva, seniorinspektør, Arbeidstilsynet | Line Eldring, avdelingsleder, Fellesforbundet | Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo | Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo

12:45–13:35 Parallell II: Grenser for fellesskap
Hvem er det som hindres deltakelse i fellesskapet? I denne sesjonen får vi høre om sosial kontroll av unge med innvandrerbakgrunn, grenser for deltakelse i det offentlige ordskiftet og krav om tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.

shazia majid svhanniken hagelund 2015 svhhalvor melbye hanisch svhjon horgen friberg sv
Shazia Majid, forfatter og journalist i VG | Anniken Hagelund, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo | Halvor Melbye Hanisch, forsker II, OsloMet | Jon Horgen Friberg, forsker, Fafo

12:45–13:35 Parallell III: Velferd til alle?
I denne sesjonen tar vi opp spørsmålet om det er mulig å sikre velferd for alle. Gjør bærekraftsutfordringen at vi må skjære ned, hvem går i tilfelle det ut over? Er tjenesteapparatet slik rigga at også de svakest stilte får god velferd?
axel west pedersen svh   ILH 1711v2 svhmimmi kvisvik svhteo svh
Axel West Pedersen, forsker I, Institutt for samfunnsforskning | Inger Lise Skog Hansen, forsker, Fafo | Mimmi Kvisvik, forbundsleder, Fellesorganisasjonen (FO) | Terje Olsen, forskningsleder, Fafo

13:35–14:10 Brexit, «gule vester» i Frankrike og EØS-debatt
Det politiske landskapet rystes av protestbevegelser som blant annet har bakgrunn i åpne grenser og arbeidsinnvandring. Mange er sinte og fortvilet. Stikkord er Brexit, «gule vester» i Frankrike og hjemlig debatt om EØS-avtalen.
oivind bratberg 2014 svhheidi nordby lunde svhjonas gahr stoere svhper olaf lundteigenamo 17 svhsit 15 svh
Øivind Bratberg, førstelektor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo | Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (H) | Jonas Gahr Støre, leder (Ap) | Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant (Sp) | Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo | Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo

14:30–15:30 Skaper vi tapere?
Det norske arbeidsmarkedet er kompetansekrevende. Det er bekymringsfullt at mange unge ikke fullfører videregående utdanning og at mange voksne ikke gjennomfører den opplæringen de trenger. I denne sesjonen møter vi lederne av tre offentlige utvalg som har diskutert kompetanseutfordringen og hvordan vi kan sikre både unge og voksne den nødvendige kompetansen, slik at vi ikke skaper tapere. De møter til bekymringssamtale med Mathilde Tybring-Gjedde.

jor svhsteinar holden shvoddbjorn raaum shvcamilla stoltenberg shvmathilde tybring gjedde svhSumaya Jirde Ali foto Maria Gosse svhharald stanghelle svhghe svh

Jon Rogstad, forskningsleder, Fafo | Steinar Holden, ledet sysselsettingsutvalget og professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo | Oddbjørn Raaum, ledet ekspertutvalg om livsopphold ved voksenopplæring og seniorforsker ved Frischsenteret | Camilla Stoltenberg, ledet ekspertutvalg for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og direktør for Folkehelseinstituttet | Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (H) | Sumaya Jirde Ali, samfunnsdebattant | Harald Stanghelle, kommentator | Gudmund Hernes, professor, Fafo


Etterforskning
Vi inviterer alle konferansedeltakere til "etterforskning" på Kulturhuset i Oslo (Youngsgata 6), der vi byr på forfriskning klokken 15:45.