Kommende arrangementer

Motta invitasjoner til Fafos arrangementer

Vi arrangerer ofte Fafo-frokoster med lansering av nye forskningsrapporter, presentasjon av nye forskningsfunn, eller tidsaktuelle debatter. Vi har av og til også større konferanser og seminarer. Ønsker du å bli invitert til våre arrangementer kan du melde på vår arrangementsliste. Ved å trykke på knappen nedenfor kan du velge om du vil motta informasjon alle våre arrangementer eller bare innenfor utvalgte interessefelt

Påmeldingsskjema:

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet
Fafo Østforum seminar
Tirsdag 3. mars 2020, kl. 14.00–16.00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

På programmet

Jørgen Steen

Leder

Line Eldring

Avdelingsleder i samfunnspolitisk avdeling

Jørgen Leegaard

Direktør samfunnspolitikk

Einar Wilhelmsen

Byråd for finans (MDG)
Forsker
Fafo

Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er tema på dette seminaret i Fafo Østforum.

Utnytting av utenlandsk arbeidskraft og unndragelser av skatter og avgifter er de vanligste formene for arbeidslivskriminalitet i 2019. Dette kommer fram i en fersk situasjonsbeskrivelse fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Mye kan gjøres dersom kommunene følger opp sine leverandører, spesielt innen bygg og anlegg. Hvordan takles utfordringene i kommunesektoren og hva mener partene i arbeidslivet er de viktigste tiltakene?

Verdien av offentlige anskaffelser er på over 500 milliarder hvert år. Det offentlige har dermed et stort ansvar og stor påvirkningsmulighet, ifølge NTAES. Bygg og anlegg utgjør en tredjedel av anskaffelsene. «Offentlige oppdragsgivere gir uttrykk for at anvendelsen av reglene er svært krevende», skriver NTAES. De kriminelle er dessuten blitt flinke til å tilpasse seg lovverket. En anbefaling for veien videre er enda tettere samarbeid for å utveksle informasjon, både mellom offentlige etater og med næringslivet.

I løpet av de siste årene har flere kommuner og fylker utviklet egne modeller for å bekjempe useriøsitet og kriminalitet hos leverandørene, eksempelvis Telemarksmodellen og Oslomodellen. NHO har tatt til orde for å utarbeide en «Norgesmodell», mens Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) har blitt enige om noen retningslinjer som de mener bør følges. Det mangler med andre ord ikke på vilje og initiativ, men spørsmålet er hvordan det fungerer i praksis.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo 

Innledninger ved

Jørgen Steen, NTAES

Line Eldring, Fellesforbundet

Jørgen Leegaard, BNL

Einar Wilhelmsen, Oslo kommune

Samtale mellom innlederne og spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Om NTAES

2020 ntaes akrimNasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) startet opp i mai 2016, og er et av tiltakene i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Arbeidslivskriminalitet: Situasjonsbeskrivelse 2020. NTAES-rapport. Les pressemelding fra Økokrim, og last ned nettutgave 

Den første NTAES-rapporten kom i 2017: Arbeidslivskriminalitet: Situasjonsbeskrivelse 2017 

I 2014 – to år før opprettelsen av NTAES - kom en tverretatlig rapport: Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2014

 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 80. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev – meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Praktisk info

Frukt, kjeks og kaffe/te serveres fra kl. 13:45. Seminaret varer fra 14:00–16:00. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart