Current projects

Analyse av behovskomponenten i Helse Sør-Østs inntektsmodell

Project manager


Cooperating researchers

Maja Tofteng, Samfunnsøkonomisk analyse

Rolf Røtnes, Samfunnsøkonomisk analyseResearch area(s)

Care services


Project period

November 2017
November 2017

Fafo-notat 2017:11
Om inntektsmodellen til Helse Sør-Øst RHF og behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus