Current projects

Analyse av behovskomponenten i Helse Sør-Østs inntektsmodell


Fafo-reports and papers

Fafo-notat 2017:11
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe
Om inntektsmodellen til Helse Sør-Øst RHF og behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus

Project manager

Cooperating researchers

Maja Tofteng, Samfunnsøkonomisk analyse

Rolf Røtnes, Samfunnsøkonomisk analyse

Research area(s)

Care services

Project period

November 2017
November 2017