Current projects

Pensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde - oppdatering med tall for 68-70 åringer

Project manager

Project period

April 2017
June 2017