Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Arbeidstidsdilemmaer
Drivkrefter, interesser og konfliktlinjer på arbeidstidsområdet

Dag Olberg

Fafo-notat 2011:16

Nettutgave

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10137