Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte
Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009

Fafo-notat 2010:17
ISSN 0804-5135

2010

Nettutgave

(pdf916kb)

Ordrenummer:

10113