Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte
Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2010:17

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10113