Fafo papers

Rapportsøk-en

Hjemmebarna
En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4–5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun

Fafo-notat 2007:17

Nettutgave

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10037