Fafo papers

Rapportsøk-en

Kartlegging av ufrivillig deltid i varehandelen

Fafo-notat 2013:15
Kristine Nergaard

Project period

May 2014
December 2012
81767