Fafo papers

Rapportsøk-en

Konsulenttjenester og eksterne tjenester i kommunesektoren

Stein Gunnes og Arild H. Steen

Fafo-notat 2002:19

Nettutgave

Utgitt: 2002 Id-nr.: 693