Fafo papers

Rapportsøk-en

Medbestemmelse og samarbeid lokalt

Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad

Fafo-notat 2012:13

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Sissel C. Trygstad

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10159