Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene
LOs tillitsvalgtpanel, høst 2013

Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen

Fafo-notat 2014:04

Nettutgave

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Anne Mette Ødegård

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10191