Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren
En litteraturstudie

Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-notat 2011:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E.Moland

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10132