Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping

Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2008:05

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Anne Mette Ødegård

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10049