Fafo reports

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Bjørn Andersen
Fafo-rapport 428
Anette Brunovskis and Guri Tyldum
Crossing Borders
An Empirical Study of Transnational Prostitution and Trafficking in Human Beings
Fafo-report 426
Laurie Blome Jacobsen
Educated Housewives
Living Conditions among Palestinian Refugee Women
Fafo-report 425
Erik Døving, Kari Folkenborg, Stig-Erik Jakobsen, Sveinung Skule
Fafo-rapport 411/SNF-rapport nr. 7 2003
Pete Lewis with Anne-Grete Larsen and Arne Groenningsaeter and Moses Galeboe and Spambaniso Taneka
Crossing borders to fight HIV/AIDS
The Role Of South African Multinationals In The Private Sector Response In Botswana
Fafo-report 431
Leiv Lunde and Mark Taylor, with Anne Huser
Commerce or Crime?
Regulating Economies of Conflict
Fafo-rapport 424
Mona Bråten og Ove Langeland
Lønner det seg?
Belønningssystemer og organisasjonseffekter i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter
Fafo-rapport 423
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip
Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning
Erfaringer fra nordeuropeiske land
Fafo-rapport 422
Kari Folkenborg og Bård Jordfald
Frisørundersøkelsen 2003
Bedriftsstruktur og arbeidsforhold
Fafo-rapport 421
Heidi Gautun
Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien
Omsorgsmønstre mellom middelaldrende kvinner og menn og deres gamle foreldre. Doktoravhandling 2003
Fafo-rapport 420
Leif E. Moland
Fafo-rapport 419
Fafo AIS in cooperation with Palestinian Center Bureau of Statistics and Natural Resources in Damascus
Fafo-report 418
Nina-M Kristiansen Skalle
Vi streiker for å slippe å streike
NOFU-streiken 2002: En samarbeidsorientert organisasjon i konflikt
Fafo-rapport 416
Laurie Blome Jacobsen
Finding Means. Summary Report
UNRWA’s Financial Situation and the Living Conditions of Palestinian Refugees
Fafo-report 415
Monica Lund
Kvalifisering for alle
Utfordringer ved obligatorisk introduksjonsordning for nyankomne flyktninger
Fafo-rapport 414
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Uniting divided worlds
A study of deaf and hard of hearing youth
Fafo-report 412
Guri Tyldum, Larissa Riabova, Vigdis Nygård
Trying to be strong
A study of the impact of economy and culture on lifestyle choices and use of health care institutions in the Murmansk region of Russia
Fafo-report 407
Leif E. Moland
Fafo-rapport 405
<<  34 35 36 37 38 [3940 41 42 43  >>