Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Fafo-report 236
Are Hovdenak, Jon Pedersen, Dag H. Tuastad, Elia Zureik
En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem
Fafo-rapport 235
Mona Bråten
Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger
Fafo-rapport 234
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
The cases of Egypt and Zimbabwe
Fafo-report 233
Bjørne Grimsrud and Liv Jorunn Stokke
En evaluering av forsøket i Oslo kommune
Fafo-rapport 232
Torkel Bjørnskau
Inntektsulikheter blant eldre i Norge
Fafo-rapport 231
Espen Dahl
The Norbalt Living Conditions Project
Fafo-report 230
Aadne Aasland, Knud Knudsen, Dagmar Kutsar, Ilze Trapenciere (eds.)
Analyse av medlemsstatistikk
Fafo-rapport 229
Åsmund Arup Seip
A Study of Employment Relations and Occupational Welfare in Norway. Doctoral Dissertation
Fafo-report 228
Jon M. Hippe
Lederes og tillitsvalgtes erfaringer med Hovedavtalen i staten
Fafo-rapport 227
Inger Marie Hagen og Arne Pape
Om iverksetjinga av arbeid for sosialhjelp
Fafo-rapport 226
Ivar Lødemel
Fafo-report 225
Bjørne Grimsrud
Fafo-rapport 224
Marit Egge
Fafo-rapport 223
Axel West Pedersen
Del I: I frihetens rike. Del II: Kan en filolog bli en god realist? Dr.gradsavhandling ved Fafo
Fafo-rapport 222
Jens B. Grøgaard
Arbeidsmiljø og tjenesteorganisering i kommunene
Fafo-rapport 221
Leif E. Moland
Evaluering av Beredskapsprogrammet
Fafo-rapport 220
Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule
En evaluering av ordningen med fri rettshjelp
Fafo-rapport 219
Heidi Gautun
Utviklingen i sykefraværet på 90-tallet
Fafo-rapport 218
Axel West Pedersen
<<  41 42 43 44 45 [4647 48 49 50  >>