Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Palestinian Coping Strategies in Changing Environments
Fafo-report 177
Signe Gilen et al.
A Study of UNRWA Administrative Data
Fafo-report 176
Lena C. Endresen and Geir Øvensen
En undersøkelse av næringslivets holdninger til det offentlige tjenestetilbudet i kommunene
Fafo-rapport 175
Per Egil Hødnebø og Jørgen Lund
En analyse av offentlige utredninger om velferdsstatens framtid
Fafo-rapport 174
Espen Dahl m.fl.
Fafo-rapport 173
Per Heum og Dag Stokland (red.)
Yrkesfaglig satsing i helse- og omsorgssektoren
Fafo-rapport 172
Tove Midtsundstad
Deltidsarbeid og ansettelsesformer i kommunene
Fafo-rapport 171
Leif E. Moland
Doktorgradsavhandling
Fafo-rapport 170
Espen Dahl
Reservebefalets rolle i mobiliseringsforsvaret
Fafo-rapport 169
Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen og Ole Fredrik Ugland
En utredning om fagbevegelsens handlingsvilkår i EØS og EU
Fafo-rapport 168
Jon Erik Dølvik (red.)
Norge som lokaliseringsområde for investeringer og produksjon
Fafo-rapport 167
Per Egil Hødnebø og Dag Stokland
Trends in Palestinian household economy
Fafo-report 166
Geir Øvensen
Fafo-rapport 165
Kristine Nergaard
Fafo-rapport 164
Torunn Olsen
Nødvendig fleksibilitet?
Fafo-rapport 163
Siri Gloppen
Motiver, omfang og utvikling
Fafo-rapport 162
Torunn Kvinge
Fafo-rapport 161
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt
En undersøkelse av hvordan helse, miljø og sikkerhet ivaretas innenfor Statens vegvesens driftsformer
Fafo-rapport 160
Line Eldring
Fafo-rapport 159
Thore K. Karlsen og Anne-Cathrine Hjertaas
Fafo-rapport 158
Hanne Bogen, Erik Hansen og Liv Jorunn Stokke
<<  44 45 46 47 48 [4950 51 52 53  >>