Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Fafo-rapport 145
Elisabeth Melander Stene
Rapport fra en høring i grunnskolen
Fafo-rapport 144
Thore K. Karlsen
Om potensialet for økt bearbeiding i norsk fiskeindustri
Fafo-rapport 143
Anne Britt Djuve og Arild H. Steen
Personal- og lederutvikling i norsk fagbevegelse
Fafo-rapport 142
Leif Moland og Ole Roger Sandstad
Strukturendringer i banknæringen og omstillingsproblemer for de ansatte
Fafo-rapport 141
Elisabeth Melander Stene
Medlemmenes syn på Norsk Jernbaneforbunds organisasjon
Fafo-rapport 140
Arne Pape
Fafo-rapport 139
Tone Fløtten
Investeringer og kapitalbevegelser i internasjonale markeder
Fafo-rapport 138
Torunn Kvinge, Ove Langeland og Dag Stokland
Norsk tilpasning til EF og statens arbeidsgiveransvar
Fafo-rapport 137
Torunn Olsen
En analyse av velferdsordninger i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 136
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Det norske maritime miljø
Fafo-rapport 135
Espen Paus og Arild H. Steen
Norske kvinner og europeisk integrasjon
Fafo-rapport 134
Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug
En analyse av personalpolitiske tiltak for eldre arbeidstakere
Fafo-rapport 133
Anne K. Waldrop
Hvem utfører verneplikt i Norge? En undersøkelse av fullføringsgrad og frafall i vernepliktsmassen 1970-90
Fafo-rapport 132
Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland
Fafo-rapport 130
Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland
Living Conditions. A Sociological Study
Fafo-rapport 129
Gudmund Hernes and Knud Knudsen
Litauisk utgave
Fafo-rapport 1991
Lietuvos
Fafo-rapport 128
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland
<<  46 47 48 49 50 [5152 53 54 55  >>