Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Konsekvenser og utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 106
Andreas Gaarder
Overnasjonalt eierbytte, finansspekulasjon og fusjonskontroll
Fafo-rapport 103
Ivar Hippe
Internasjonalisering og europeisk integrasjon - utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 102
Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland
En analyse av formuesfordeling og familieoverføringer
Fafo-rapport 101
Jon M. Hippe
En modellberegning
Fafo-rapport 100
Espen Paus
Fafo-rapport 099
Jon Erik Dølvik
Frontlinjer 2006
Fafo-rapport 098
Dag Odnes, Andreas Hompland, Arne Pape og Terje Rød Larsen (red.)
Fafo-rapport 097
Dag Olberg
Erfaringer med bruk av arbeidsmarkedstiltak
Fafo-rapport 096
Hanne Bogen og Thore K. Karlsen
Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner
Fafo-rapport 095
Torunn Olsen
Utviklingstrekk i nærings- og nytelsesmiddelindustrien
Fafo-rapport 094
Arild H. Steen
Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter
Fafo-rapport 093
Leif Moland
Velferdsstatens utfordringer - partienes svar
Fafo-rapport 092
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)
Arbeidsleie i bygg og anlegg
Fafo-rapport 091
Dag Stokland
Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering
Fafo-rapport 090
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 089
Thore K. Karlsen
Ønsker og behov for fysisk aktivitet
Fafo-rapport 088
Øivind Danielsen
Holdninger til velferd, byråkrati og private løsninger
Fafo-rapport 087
Hanne Bogen og Ove Langeland
<<  48 49 50 51 52 [5354 55 56  >>