logo fafo 194x64

Fafo-reports

Offentlig eller privat?

Om privatisering og grensene for offentlig ansvar
Fafo-rapport 078
Hanne Bogen og Ove Langeland (red)

Forskningsrådene

En forvaltningsrettslig og arbeidsrettslig belysning
Fafo-rapport 077
Inger Johanne Sand og Tone Haraldsen

Voksenopplæring i forsvaret

Vedlegg til rapport nr. 074
Fafo-rapport 075
Jens B. Grøgaard

Forsvaret mot arbeidsledighet

En undersøkelse av ledighet blant vernepliktige soldater ved dimisjon
Fafo-rapport 074
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard

Død og pine!

Om massemedia og helsepolitikk
Fafo-rapport 073
Martin Eide og Gudmund Hernes

Arbeidsmarked og sosiale forhold i Østfold

Fafo-rapport 071
Ole Jan Hauge og Jon Arve Nervik

Barnepass - drøm og virkelighet

Fafo-rapport 069
Hanne Bogen

Bank hjemme?

En undersøkelse om banktjenester og elektronisk selvbetjening
Fafo-rapport 066
Dag Olberg

Velferd til salgs

En undersøkelse av de private innslag i helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 065
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Lett på tråden?

Om telematikkens kår i Norge
Fafo-rapport 063
David Hansen

Når tid ikke er penger?

En undersøkelse om grunnskolelærernes arbeidstid
Fafo-rapport 062
Halvor Fauske

Økonomiske sanksjoner mot Sør-Afrika.

Virkninger av ensidig norsk boikott
Fafo-rapport 061
Inger-Lise Eilertsen og Carl-Erik Schulz

Nye norske muligheter innen sjømatindustri

Fafo-rapport 060
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen

Fast i fisken?

Fiskerinæringens markedsmuligheter, styringsproblemer og innovasjonsevne
Fafo-rapport 059
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen

Tekstilmaskiner til Nicaragua?

Eksport av gammelt ledig utstyr til bistandsprosjekt
Fafo-rapport 058
Lars Sørgard m.fl.

Rana i arbeid (II)

Omstilling og levekår
Fafo-rapport 055
Svein Ole Borgen og Jens B. Grøgaard

Arbeidsledighet og sysselsetting

En konferanserapport
Fafo-rapport 053
Thorbjørn Overholdt (red)
<<  49 50 51 52 53 [5455 56  >>  

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B