Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Fafo-rapport 086
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard
Nye tider - nye strategier for bedriftsidretten?
Fafo-rapport 085
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik
Pensjoner i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 084
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
Beskrivelse og diskusjon av utviklingstrekk i velferdsstaten
Fafo-rapport 083
Jon M. Hippe
En oppslagsbok om endringer innenfor helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 082
Jon M. Hippe
Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 081
Arvid Fennefoss
Fritid, idrett og organisering
Fafo-rapport 080
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes
Samarbeidsorientert bedriftsutvikling i et strategisk perspektiv
Fafo-rapport 079
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen
Om privatisering og grensene for offentlig ansvar
Fafo-rapport 078
Hanne Bogen og Ove Langeland (red)
En forvaltningsrettslig og arbeidsrettslig belysning
Fafo-rapport 077
Inger Johanne Sand og Tone Haraldsen
Vedlegg til rapport nr. 074
Fafo-rapport 075
Jens B. Grøgaard
En undersøkelse av ledighet blant vernepliktige soldater ved dimisjon
Fafo-rapport 074
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard
Om massemedia og helsepolitikk
Fafo-rapport 073
Martin Eide og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 071
Ole Jan Hauge og Jon Arve Nervik
Fafo-rapport 069
Hanne Bogen
En undersøkelse om banktjenester og elektronisk selvbetjening
Fafo-rapport 066
Dag Olberg
En undersøkelse av de private innslag i helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 065
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
Om telematikkens kår i Norge
Fafo-rapport 063
David Hansen
En undersøkelse om grunnskolelærernes arbeidstid
Fafo-rapport 062
Halvor Fauske
<<  49 50 51 52 53 [5455 56  >>