Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør?
En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 385

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Utgitt: 2002 Id-nr.: 385