logo fafo 194x64
AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør?
En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor

Ordrenummer:

385

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 385
ISBN 82-7422-374-8
ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave

(pdf 705 kB)

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B