Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven
Utvikling, omfang og praksis

Fafo-rapport 2010:42
ISBN 978-82-7422-770-5 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-771-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2010, 92 s kr. 192,- Ordrenr: 20186

Nettutgave

(pdf 682kb)

192,00 kr
192,00 kr

Ordrenummer:

20186