Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Assimilering på norsk
Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn

Fafo-rapport 2016:43
ISBN 978-82-324-0342-4 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0343-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 94 s, kr 244,- Ordrenr 20605

(pdf 1252 kB)

244,00 kr

244,00 kr

Ordrenummer:

20605