logo fafo 194x64
Assimilering på norsk
Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn

Ordrenummer:

20605

Jon Horgen Friberg

Fafo-rapport 2016:43
ISBN 978-82-324-0342-4 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0343-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 94 s, kr 244,- Ordrenr 20605

(pdf 1252 kB)

244,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B