Fafo reports

Rapportsøk-en

Barnefattigdom i Norge
Omfang, utvikling og geografisk variasjon

Marjan Nadim og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2009:38

Nettutgave

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20128

200,00 kr