Fafo reports

Rapportsøk-en

Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2013:20

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Ragnhild Steen Jensen

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20310

262,00 kr