Fafo reports

Rapportsøk-en

Bolig og helse
Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken

Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2012:03

Nettutgave

Forskere på Fafo: Heidi Gautun, Arne Backer Grønningsæter

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20230

236,00 kr