Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

BygningsInformasjonsModellering (BIM)
En studie av utfordringer med å implementere BIM i Statsbygg og Skanska

Fafo-rapport 2010:31
ISBN 978-82-7422-751-4
ISSN 0801-6143

2010

Nettutgave

(pdf 732kb)

Ordrenummer:

20175