logo fafo 194x64
Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak
Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer

Ordrenummer:

20630

Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum

Fafo-rapport 2017:22
ISBN 978-82-324-0384-4 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0385-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 102 s, kr 252,- Ordrenr 20630

(pdf 1570 kB)

252,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B