Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport

Fafo-rapport 2018:42
ISBN 978-82-324-0481-0 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0482-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 92 s, kr 242,- Ordrenr 20691

(pdf 1028 kB)

English summary
242,00 kr
242,00 kr

Ordrenummer:

20691