logo fafo 194x64
Fleksibel arbeidstid
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv

Ordrenummer:

20664

Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll

Fafo-rapport 2018:15

ISBN 978-82-324-0438-4

ISSN 2387-6859

2018

Last ned nettutgaven

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are