Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fleksibel arbeidstid
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv

Fafo-rapport 2018:15
ISBN 978-82-324-0438-4
ISSN 2387-6859

2018

Ordrenummer:

20664