Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Heltid en rett – deltid en mulighet?
Strategier for større stillinger innen privat tjenesteyting

Fafo-rapport 2011:05
ISBN 978-82-7422-789-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-790-3 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011

Nettutgave

(pdf 611 kb)

182,00 kr

182,00 kr

Ordrenummer:

20196