Internasjonalisering og nasjonal næringspolitikk

Per Heum og Dag Stokland (red.)

Fafo-rapport 173

Nettutgave

Utgitt: 1994 Id-nr.: 173