Skip to main content
  • Tove Midtsundstad

Yrke, utdanning og fagorganisering

Yrkesfaglig satsing i helse- og omsorgssektoren

  • Fafo-rapport 172
  • Fafo-rapport 172

Yrke, utdanning og fagorganisering er en av to rapporter om ansettelsesformer, yrkesfaglig opplæring og fagorganisering i kommunal sektor. Prosjektet er utført for flere fagforbund med Norsk Kommuneforbund i spissen.

Rapporten tar for seg forbundenes yrkesfaglige arbeid. Viktige spørsmål er:

  • Hvordan fordeles det kommunale opplæringstilbudet?
  • Hvilken rolle spiller avtaleverkets bestemmelser om opplæringsplanlegging?
  • Hva får medlemmene av yrkesfaglige tilbud fra forbundet?
  • Hva mener medlemmer og uorganiserte om forbundenes yrkesfaglige arbeid?
  • Er det noen sammenheng mellom forbundenes yrkesfaglige satsing, organisasjonstilhørighet og medlemsrekruttering?
  • Published: 26. January 1994
  • Ordering ID: 172
Last ned publikasjonen

Fafo researchers