Fafo reports

Rapportsøk-en

Kvinner i fagbevegelsen
En kartlegging av kvinners deltakelse i LO og fagforbundene

Siv Øverås og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 239

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utgitt: 1997 Id-nr.: 239